Tworzenie kopii zapasowej strony WordPress

Opcja tworzenia kopii zapasowej jest szczególnie przydatna kiedy firma hostingowa nie posiada w ofercie automatycznego tworzenia kopii zapasowych plików oraz baz danych stron klienta.

W momencie kiedy dokonujemy zmian na stronie, aktualizujemy skrypt, wtyczki czy motyw mogą pojawić się błędy, które można wyeliminować przez przywrócenie kopii sprzed wprowadzenia zmian.

Do wykonywania automatycznych kopii zapasowych użyta zostanie wtyczka BackWPup, wtyczka pozwala na zaawansowaną konfigurację m.in. poprzez wskazanie katalogów dla których zostanie wykonywana kopia, częstotliwości wykonywania kopii zapasowych lub lokalizacji do których kopie zapasowe zostaną zapisane. Przydatną opcją jest możliwość zapisania kopii zapasowej do usługi Dropbox.

Po pobraniu wtyczki należy zainstalować ją wybierając z panelu administracyjnego Wtyczki > Dodaj nową > Wyślij wtyczkę na serwer > Przeglądaj a następnie wskazując na lokalizację spakowanej wtyczki na dysku lokalnym.

Po pomyślnej instalacji i aktywacji wtyczki w pasku menu pojawi się nowa pozycja BackWPup. Klikamy na BackWPup > Dashboard aby przejść do ekranu głównego zainstalowanej wtyczki.

Panel startowy BackWPup

Przejdźmy do utworzenia pierwszego zadania tworzenia automatycznej kopii zapasowej. W tym celu należy kliknąć na ekranie głównym wtyczki w przycisk Create a JobTworzenie zadania - BackWPup

Po kliknięciu w link pojawi się ekran tworzenia nowego zadania kopii zapasowej. W polu Job Name wpisujemy nazwę zadania, które będzie widniało na liście zadań w ustawieniach wtyczki. Nie jest to nazwa tworzonej kopii zapasowej a jedynie nazwa dodanego skonfigurowanego zadania. W sekcji Job Tasks wybieramy dla których elementów strony ma zostać wykonywana kopia zapasowa. Na potrzeby poradnika tworzona będzie kopia zapasowa plików strony, bazy danych oraz listy zainstalowanych wtyczek. Zaznaczamy opcje zgodnie z poniższą grafiką.Konfiguracja zadania - BackWPupW kolejnym polu Archive name istnieje możliwość dokładnego ustalenia nazwy tworzonego archiwum zawierającego kopie zapasową, archiwum może zawierać w nazwie rok, miesiąc, dzień oraz dokładną godzinę utworzenia kopii zapasowej, w poradniku pozostawiamy to pole z domyślnie wprowadzoną wartością. W polu Archive Format wybieramy rozszerzenie z którym tworzone będzie archiwum, domyślnie jest to Zip i na potrzeby poradnika również możemy pozostawić to pole z wartością domyślną.

Kolejną istotną sekcją jest Job Destination czyli lokalizacja do której będą zapisywane wykonywane kopie zapasowe. Do wyboru jest m.in. zapisywanie archiwum kopii do określonego katalogu, wysyłka kopii w wiadomości e-mail, wysyłka na konto FTP czy też bardzo przydatna opcja wysyłki do własnego konta w Dropbox. W poradniku przedstawię sposób zapisu kopii do katalogu w obrębie hostingu na którym umieszczona jest strona oraz opcję zapisu kopii zapasowej do wybranej lokalizacji na koncie w Dropbox.

Przy opcji zapisu do katalogu na koncie hostingowym wybieramy opcję Folder a następnie zapisujemy zmiany przyciskiem Save changesMiejsce zapisu kopii zapasowej BackWPupPo zapisaniu zmian u góry ekranu konfiguracji zadania pojawi się nowa zakładka o nazwie To: folderZakładka folder w BackWPupKlikamy w zakładkę To: folder w celu ustawienia katalogu do którego następował będzie zapis kopii zapasowejŚcieżka zapisu kopii zapasowej BackWPupW polu Folder to store backups in określamy lokalizację w którym katalogu domeny zostanie zapisana kopia zapasowa, na powyższym przykładzie jest to uploads/backwpup-811a05-backups/, możemy wskazać własny katalog o dowolnej nazwie pamiętając, że nie ma konieczności wpisywania pełnej ścieżki do katalogu w którym następuje zapis. W polu File Deletion istnieje możliwość określenia ile maksymalnie kopii zapasowych ma być przechowywanych w katalogu kopii zapasowych. Na powyższym przykładzie jest to przechowywanie 15 kopii zapasowych. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Save changes.

Wróćmy teraz do sekcji Job Destination w zakładce General i zmieńmy opcje przechowywania kopii zapasowych na koncie Dropbox, warto dodać, że istnieje możliwość zapisu kopii zapasowej na raz w kilku różnych lokalizacjach.

Zaznaczamy opcję Backup to Dropbox a następnie zapisujemy zmianyZapis kopii zapasowej na Dropbox w BackWPupPo zapisaniu zmian na liście zakładek wtyczki pojawi się nowa zakładka o nazwie To: Dropbox, klikamy w zakładkę w celu przejścia do konfiguracji połączenia z kontem DropboxKonfiguracja połączenia z Dropbox w BackWPupW przypadku kiedy nie posiadamy jeszcze konta w Dropbox klikamy na przycisk Create Account w celu utworzenia nowego konta. Posiadając aktywne konto na Dropbox należy wprowadzić Dropbox App auth code oraz Dropbox auth code, kody te można pobrać klikając w przyciski obok pól do wpisania kodów. W polu Destination Folder wskazujemy na katalog na koncie w Dropbox do którego następował będzie zapis kopii zapasowych, jeżeli katalogu nie ma na koncie zostanie on automatycznie utworzony podczas tworzenia pierwszej kopii zapasowej. Podobnie jak w przypadku zapisu do katalogu na koncie hostingowym w polu File Deletion określamy maksymalną ilość przechowywanych kopii zapasowych na koncie w Dropbox. Zmiany zapisujemy przyciskiem Save changes.

W zależności od wyboru metody zapisu do katalogu bądź na konto Dropbox po zapisaniu zmian przechodzimy w oknie konfiguracji wtyczki do zakładki Schedule gdzie określona zostanie metoda wykonywania zapisu kopii zapasowych.Harmonogram zapisu w BackWPupPo kliknięciu w zakładkę Schedule istnieje możliwość wyboru metody wywoływania zadania tak aby tworzone były kopie zapasowe, w poradniku interesuje nas metoda automatycznego wykonywania zadania z użyciem cron WordPress, w sekcji Job Schedule – Start job zaznaczamy opcję with WordPress cronHarmonogram zadania BackWPupPo zaznaczeniu opcji with WordPress cron automatycznie rozwinięta zostanie dotycząca ustawień kalendarza tworzenia kopii zapasowych. W sekcji Scheduler możemy wybrać opcje miesięcznego, tygodniowego, codziennego bądź tworzenia kopii zapasowej o określonej godzinie. Na potrzeby poradnika ustawimy tworzenie cotygodniowej kopii zapasowej w niedzielę o godzinie 2 w nocy, zmiany zapisujemy przyciskiem Save changesUstawienia harmonogramu BackWPupW pozostałych zakładkach konfiguracyjnych wtyczki w zakładce Files istnieje możliwość szczegółowego określenia katalogów, które mają być zawarte w kopii zapasowej, w zakładce DB Backup można określić dla których tabel w bazie danych ma być wykonywana kopia zapasowa, w zakładce Plugins określić można nazwę pliku zawierającego listę wtyczek tworzonej kopii zapasowej. Na potrzeby niniejszego poradnika nie ma konieczności dokonywania zmian w podanych zakładkach.

Po skonfigurowaniu zadania i zapisaniu wszystkich zmian wybierając z menu panelu administracyjnego BackWPup > Jobs powinno być widoczne dodane zadanie tworzenia kopii zapasowych. W przypadku kiedy konfiguracja została przeprowadzona prawidłowo kopie zapasowe powinny być już tworzone na podstawie wprowadzonych ustawień.

-1+1 (brak głosów)
Loading...

Zobacz również: